Để yêu thích

Điều khoản trong bài Phim sex phá trinh

Điều Kiện

1. ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU KHOẢN

 • Nếu bạn sử dụng và / hoặc xem trang web Phim sex phá trinhPhim đồ phá trinh (cho mục đích khác nhau,thu,nhưng không giới hạn nội dung,tải xuống để các nguồn lực và sự chuyển giao thông tin cho người khác có trên cổng Phim sex phá trinhPhim đồ phá trinh,sau đây "Phim sex phá trinh "trang web),bạn cố ý đồng ý với các điều khoản trong tài liệu này,bao gồm cả các điều khoản của các Phim sex phá trinh chính sách đó tạo thành một phần của các điều khoản,bao gồm bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung đó có thể được thực hiện trong tương lai, (gọi chung như là "thỏa Thuận") Bởi truy cập trang web này, bạn đồng ý không đủ tiêu chuẩn phù hợp với những điều kiện. Trong trường hợp của phân loại không đồng ý để thực hiện các điều khoản trong tài liệu này, từ chối sử dụng các trang web Phim sex phá trinh.

  Các điều khoản này hiện tại thỏa Thuận có thể thay đổi bởi chủ của các nguồn tài nguyên Phim sex phá trinh bất cứ lúc nào phù hợp với quyết định của riêng mình và bạn đồng ý để bắt buộc thực hiện được chỉ định thay đổi, bổ sung và / hoặc chỉnh. Nếu nó là điều không thể cho các bạn phải tuân thủ nghĩa vụ để thực hiện ít nhất một, hoặc tất cả các bổ sung thay đổi và / hoặc chỉnh, bạn không thể sử dụng trang Phim sex phá trinh

  Điều kiện nói trong tài liệu này, ràng buộc cho tất cả các Phim sex phá trinh người không có ngoại lệ. Bạn có quyền sử dụng tình dục Phim phá trinh chỉ với điều kiện là bạn chính xác nhận rằng bạn đang bị ràng buộc bởi các điều luật được áp dụng cho các Phim sex phá trinh nguyên đó áp dụng cho các quốc gia bạn áp dụng cho các nguồn tài nguyên này Phim sex phá trinh, và nếu bạn đang pháp buộc phải tuân theo các điều khoản trong thỏa Thuận đề xuất.

2. Mô TẢ

 • Tất cả hay không có đăng ký người sử dụng các tài nguyên web Phim sex phá trinh được cho cơ hội để tải về cung cấp cho công khai cho người khác, và xem nội dung được cung cấp bởi các nguồn tài nguyên của một thiên nhiên đa dạng. Này tài nguyên, cho phép (sau khi xác nhận của phù hợp với các điều khoản của các trang web) của người quen với vật liệu khác nhau đối với người lớn, bắt đầu từ 18 tuổi +, bao gồm cả hình ảnh với sáng màu khiêu dâm và tình dục nhân vật cũng như sử dụng những quy định nội dung cùng với du khách và người đăng ký .

  Phù hợp với các quy định Điều Khoản của hợp đồng này, các nguồn tài nguyên web Phim sex phá trinh không cấm sử dụng của nó xem tất cả các nội dung mà rơi vào cơ sở dữ liệu bằng cách tải lên và / hoặc đăng bằng cách sử dụng.

  Trong trường hợp này, trang web Phim sex phá trinh không chịu trách nhiệm về các chính sách nội dung, hiện có quy tắc của bên nguồn web. Đường dẫn đến, thứ ba bên nguyên lưu trên Phim sex phá trinh chứa chất liệu từ trang không phải là tài sản của Phim sex phá trinh. và vượt ra ngoài sự kiểm soát của mình.

  Trong trường hợp bạn sử dụng thứ ba trang web, bạn đồng ý rằng Phim sex phá trinh không chịu trách nhiệm về tất cả mọi thứ được xuất bản đó, không có ngoại lệ.

  Để sử dụng các tài liệu của các nguồn tài nguyên Phim sex phá trinh cho mục đích thương mại là nghiêm cấm, trừ trường hợp của chính sơ bộ, hoặc phê duyệt bởi chính quyền lực này. Tài liệu của những trang web Phim sex phá trinh có thể được sử dụng cho các mục đích cá nhân.

  Trái phép sử dụng của các liên kết hoặc ràng buộc của các trang web Phim sex phá trinh, cũng như trái phép bộ sưu tập của địa chỉ email của người, hay tên của họ trên trang web Phim sex phá trinh là bất hợp pháp hành động như vậy là nghiêm cấm và tội phạm sẽ bị trừng phạt.

3. TRUY CẬP ĐẾN TRANG WEB

 • Để bắt đầu sử dụng trang web này, bạn phải đích thân xác nhận rằng bạn đã đến tuổi trưởng thành hoặc là, già hơn so với tuổi của đa số tại nơi cư trú, cũng như tại nơi tế ở lại từ nơi bạn truy cập trang web, và nơi tuổi trưởng thành vượt quá 18 năm.

  Nếu bạn đang dưới 18 tuổi già hay chưa đến tuổi trưởng thành dưới luật pháp của nơi cư trú hoặc thực tế nơi ở lại từ mà bạn đang đi đến chỗ nào sử dụng trang web này đều bị cấm.

4. Hành ĐỘNG

 • Bạn của bạn tự nguyện đồng ý rằng bạn sẽ được hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những tài liệu mà các bạn xuất bản cá nhân, cũng như cho những hậu quả có thể xuất bản, đăng tải lên cổng hoặc bất kỳ hành động khác do đó đăng tài liệu trên Phim sex phá trinh sẽ trở nên trái phép với các công cộng.

  Bạn tự nguyện đồng ý rằng bạn sẽ không (bao gồm cả những người vì một lý do nào khác có thể sử dụng tài khoản của) công bố trên trang web, đăng tải, truyền với đầy đủ nội dung truy cập trên Phim sex phá trinh, mà có thể xung đột với luật pháp, là bất hợp pháp gây ra quấy rối tình dục gây hại, nghiêng đến bạo lực, xúc phạm nhân phẩm của bạn, can thiệp vào cuộc sống cá nhân của biểu hiện lòng căm thù và phân biệt chủng tộc đối với một ai đó.  

  Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi, đăng tải, hay truy cập Phim sex phá trinh để phần mềm đó có 389658.rurus, độc mã, tập tin, chương trình hay phần mềm khác mà có thể phá vỡ, dừng lại, ảnh hưởng đến hiệu suất, hạn chế chức năng, cũng như phần mềm theo dõi.  

  Bạn và / hoặc các người sử dụng tài khoản của bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng xuất bản tải, hay thực hiện các hoạt động khác với các nội dung của các trang web Phim sex phá trinh, đó là bất hợp pháp dưới địa phương, nước, quốc tế hoặc luật pháp quốc gia. Nó cũng cấm 389658.ru phạm quy định và chuẩn mực của pháp luật được áp dụng tại nơi cư trú của cũng như ở tất cả những nơi khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, không một ngoại lệ luật pháp và quy định trong lực lượng cung cấp cho an ninh mật và hoàn toàn kiểm soát dữ liệu xuất khẩu. Bạn (bao gồm cả những người vì một lý do nào khác có thể sử dụng tài khoản của bạn) đồng ý rằng bằng và bá vị trí và phân phối của nội dung như vậy, bạn sẽ không lên, đăng tải, truyền hoặc nếu không quảng bá thể truy cập vào chineseanalsex .com nội dung đó là trái ngược với luật pháp, là trái tim của hành động bất hợp pháp là một quảng cáo thiên nhiên hoặc chứng tỏ 389658.ruệc gây thiệt hại, cũng như gây tổn thương bất kỳ nhóm người hay một cá nhân chứng tỏ và chiến đấu với xử tàn nhẫn với động vật. Bạn đồng ý và xác nhận rằng không có sự kiện bạn sẽ tham gia trong 389658.ruệc sử dụng các Phim sex phá trinh trong bất kỳ cách nào đó có thể gây hậu quả liên quan đến tội phạm và trách nhiệm hành chính.  

  Bạn đồng ý rằng các cổng Phim sex phá trinh một vòng loại với đầy đủ quyền lợi của mình không giới hạn ý về các hành động thực hiện liên quan đến phát hiện 389658.ru phạm các điều khoản chính và điều kiện đặt ra trên trang này và trong những thỏa Thuận như một cả.

5. MẬT CHO DỨT TRUY CẬP ĐẾN TRANG WEB

 • Nội dung đó là cung cấp trên trang web Phim sex phá trinh, ngoại trừ liệu được cung cấp bởi người, bao gồm, nhưng không giới hạn ảnh / 389658.rudeo vật liệu, vụ đánh dấu, âm thanh, văn bản, phần mềm kịch bản, âm nhạc, phần mềm họa, tất cả các chức năng tương tác, biểu tượng là tài sản của Phim sex phá trinh như một hiệp định về bản quyền và quyền khác có liên quan đến trí tuệ, theo luật pháp của Hoa Kỳ, Canada, các quốc gia và quốc tế quy ước. Tất cả nội dung trên trang web là ý của bạn trên một "như là," điều kiện, đó là độc quyền ở dạng của thông tin để sử dụng cá nhân, và nó không thể chuyển nhượng trên ti389658.ru hoặc radio, sao chép, phân phối, hiển thị trên màn hình, được cấp giấy phép sử dụng cho các mục đích khác không cho phép trước sự cho phép của hiện tại, chủ sở hữu. Các cổng Phim sex phá trinh có tất cả các quyền đối với các trang web và nội dung được cung cấp trên trang web trong một không phù hợp. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng, bản sao, phân phối những nội dung trong bất kỳ cách nào khác hơn là bày tỏ tài nguyên này, đó cũng áp dụng cho phép sử dụng bản sao giấy phép tài liệu đó được cung cấp bởi người thuộc bên thứ ba và các thành tích của trang web này của bất kỳ khác, mục đích thương mại. Nếu bạn đang tham gia vào nội dung tải về từ những trang web hoặc in lại các tài liệu cho sử dụng cá nhân, sau đó trong tài liệu bạn cần để cứu tất cả những dấu hiệu cho thấy quyền sở hữu hoặc bản quyền. Bạn đồng ý không tham gia vào ngắt kết nối, bò hoặc các phương pháp khác nhau có thể can thiệp với các chức năng của các Phim sex phá trinh hoặc các hoạt động của các chức năng giới hạn sử dụng hoặc sao chép của các tài liệu nội dung tham gia trong các kích hoạt của các Phim sex phá trinh sử dụng trang web hạn chế và nội dung trong đó.

6. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 • Người quản lý của các cổng Phim sex phá trinh tôn trọng các chính sách của không khoan nhượng để bất kỳ bất hợp pháp nội dung. Khiêu dâm trẻ em, loạn dâm động vật, hiếp dâm, tra tấn, giết người và / hay chết hay loại khác của khiêu dâm và / hoặc tài liệu bất hợp pháp bị cấm cho đăng trên Phim sex phá trinh. Người quản lý của trang web sẽ cung cấp tất cả các cơ quan chính phủ với bất kỳ thông tin nào có thể có ích trong 389658.ruệc ngăn chặn những hoạt động bất hợp pháp của những người sáng tạo của khiêu dâm trẻ em.

7. BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ ĐẢM BẢO

 • Trong trường hợp sử dụng tình dục Phim phá trinh, bạn phải chấp nhận điều khoản của các chính sách (và bất kỳ thay đổi của chúng) của các cổng Phim sex phá trinh.

  Bạn đại diện và đảm bảo rằng tất cả các thông tin được cung cấp cho bạn bởi những trang web Phim sex phá trinh được chính xác và ngày, và anh có tất cả các quyền và quyền nhập vào bản thoả thuận này. Anh đồng ý với các kỹ thuật xử lý và truyền thông tin của bạn thông qua mạng khác nhau để trang web, và nếu cần thiết, để thích nghi với kỹ thuật yêu cầu. Bạn cũng đồng ý rằng các dữ liệu liên quan đến người của Phim sex phá trinh có thể được công bố trong phù hợp với chính sách của Phim sex phá trinh.

8. TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ TỪ CHỐI TỪ NGHĨA VỤ BẢO HÀNH

 • BẠN đồng Ý RẰNG MỌI hành ĐỘNG, ANH SẼ tiến HÀNH TRÊN NHỮNG trang WEB Phim sex phá trinh có thể NGUY cơ của RIÊNG BẠN. Hướng DẪN CHO NHỮNG người có THỂ CHẤP nhận được LUẬT pháp, CAO hơn CỔNG DẪN Phim sex phá trinh, bao GỒM: giám ĐỐC, CÁC NHÂN 389658.ruên, ĐẠI VÀ NHÂN 389658.ruên KHÁC CÓ QUYỀN từ chối MỌI sự bảo ĐẢM LIÊN quan ĐẾN trang WEB HOẶC TRỰC tiếp của NÓ SỬ dụng. Phim sex phá trinh KHÔNG bảo ĐẢM, KỂ cả đại DIỆN VỀ 389658.ruỆC HOÀN thành nội DUNG HOẶC SỰ tin CẬY CỦA CÁC nội DUNG NẰM TRÊN NÀY HOẶC trang WEB KHÁC, MÀ CHO BẤT kỳ GÂY ra NHỮNG trang WEB LÀ DO VÀ KHÔNG bị MẤT BẤT kỳ NGHĨA vụ, VÀ KHÔNG chịu TRÁCH nhiệm CHO NHỮNG vật SAU đây:

  • 8.1. VỊ TRÍ CỦA SAI VẬT LIỆU, ĐẠI DIỆN HOẶC BẤT KỲ SAI LẦM KHÁC HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG;
  • 8.2. NẾU CÁC KẾT QUẢ CỦA TRUY CẬP ĐẾN TRANG WEB CỦA HỌ, SỬ DỤNG TRỰC TIẾP, ANH CÓ THỂ BỊ THƯƠNG HAY THIỆT HẠI KHÁC CỦA THIỆT HẠI TÀI SẢN
  • 8.3. TRÁI PHÉP HAY TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC MỘT MINH HỌA THÂM NHẬP VÀO MÁY CHỦ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC BẢO VỆ LOẠI VÀ / HOẶC SAO CHÉP, SỬ DỤNG CÁ NHÂN CỦA TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN LƯU TRỮ, VÀ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC LƯU TRỮ BỞI CÁC MÁY CHỦ;
  • 8.4. BẤT KỲ TỔNG CỐ GẮNG ĐỂ LÀM GIÁN ĐOẠN HAY CHẤM DỨT CHUYỂN GIAO THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI CỔNG HOẶC TỪ NÓ, NỖ LỰC CỦA SỰ THẤT BẠI VÀ DỪNG TRANG WEB THI CÔNG, LIÊN QUAN ĐẾN TROJES, 389658.ruRUS HAY GIỐNG NHƯ MỘT CÁI GÌ ĐÓ MÀ CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO HOẶC CHUYỂN SANG TRANG THỨ BA BỮA TIỆC
  • 8.5. BÁ BẤT kỳ LỖI CỦA LỖI HOẶC NGẪU nhiên ĐI VÀO nội DUNG, VÀ CŨNG CÓ THIỆT hại MÀ CÓ thể DẪN đến 389658.ruỆC SỬ dụng BẤT kỳ nội DUNG CHUYỂN ĐẾN trang WEB CỦA THƯ điện TỬ HOẶC TRÊN NHỮNG trang WEB CỦA Phim sex phá trinh;
  • 8.6. Phim sex phá trinh KHÔNG LỆNH, VÀ, KHÔNG CHẠY, duy TRÌ SỰ SẼ PHẢI CHỊU trách nhiệm CHO BẤT kỳ sản PHẨM QUẢNG cáo HOẶC ĐỀ xuất thứ BA BÊN QUA trang WEB Phim sex phá trinh HOẶC TRANG WEB KHÁC LIÊN quan ĐẾN thông QUA vị TRÍ CỦA CÁC liên KẾT HAY QUẢNG cáo. CŨNG CỔNG LÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI BẤT KỲ GIAO DỊCH ĐƯỢC ĐƯA RA GIỮA BẠN VÀ THỨ BA NGƯỜI SỬ DỤNG HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ.
  • NẾU BẠN ĐANG ĐI ĐỂ THỰC hiện MỘT GIAO dịch, HOẶC MUA BẤT kỳ sản PHẨM HAY dịch VỤ thông QUA trung GIAN, BẠN NÊN NEEDLY ĐÁNH giá TÌNH hình VÀ HIỂU những GÌ CÁC CỔNG Phim sex phá trinh KHÔNG THAM gia VÀ KHÔNG ĐẢM bảo TRONG CÁC GIAO dịch.

   Quan TRỌNG LÀ tất CẢ CÁC bên TRÊN giới HẠN TRÁCH nhiệm ĐẾN MỨC tối đa ĐỂ ĐƯỢC SỬ dụng BỞI điều LUẬT được ÁP dụng VÀ BẠN thừa NHẬN RẰNG CÁC trang WEB Phim sex phá trinh KHÔNG THỂ chịu TRÁCH nhiệm CHO BẤT cứ tài LIỆU được cung CẤP BỞI NGƯỜI sử dụng, VÀ LIÊN quan nguy cơ bị thương, hành động bất hợp pháp, xúc phạm nhân PHẨM , ETC. CHO NHỮNG HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY VÀ 389658.ru PHẠM TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP, BẠN.

  9. NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

  • TAY trang WEB Phim sex phá trinh VÀ CŨNG tất CẢ các SĨ quan CAO hơn, KỂ cả NHÂN 389658.ruên, ban giám đốc, đại LÝ, ETC. KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO MÀ CÓ THỂ ÁP DỤNG NHỮNG LÝ DO SAU:

   • 9.1. BỐ CỦA SAI VẬT LIỆU, ĐẠI DIỆN HOẶC BẤT KỲ SAI LẦM KHÁC HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NỘI DUNG;
   • 9.2. NẾU CÁC KẾT QUẢ CỦA TRUY CẬP ĐẾN TRANG WEB CỦA HỌ, SỬ DỤNG TRỰC TIẾP, ANH CÓ THỂ BỊ THƯƠNG HAY THIỆT HẠI KHÁC CỦA THIỆT HẠI TÀI SẢN
   • 9.3. TRÁI, TRÁI PHÉP TRUY CẬP MINH HỌA THÂM NHẬP VÀO MÁY CHỦ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC BẢO VỆ LOẠI VÀ / HOẶC SAO CHÉP, SỬ DỤNG TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN LƯU TRỮ CỦA CÁ NHÂN, VÀ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN MÁY CHỦ
   • 9.4. BẤT KỲ TỔNG CỐ GẮNG ĐỂ LÀM GIÁN ĐOẠN HAY CHẤM DỨT CHUYỂN GIAO THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI CỔNG HOẶC TỪ NÓ, CỐ GẮNG ĐỂ SỰ THẤT BẠI VÀ DỪNG LẠI NHỮNG CHỖ LÀM 389658.ruỆC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN TROJES, 389658.ruRUS HAY GIỐNG NHƯ MỘT CÁI GÌ ĐÓ MÀ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐI HOẶC CHUYỂN ĐẾN TRANG WEB CỦA MỘT THỨ BA BỮA TIỆC
   • 9.5. BÁ BẤT kỳ LỖI CỦA LỖI HOẶC NGẪU nhiên ĐI VÀO nội DUNG, VÀ CŨNG CÓ THIỆT hại MÀ CÓ thể DẪN đến 389658.ruỆC SỬ dụng BẤT kỳ nội DUNG CHUYỂN ĐẾN trang WEB CỦA THƯ điện TỬ HOẶC TRÊN NHỮNG trang WEB CỦA Phim sex phá trinh;
   • 9.6. Phim sex phá trinh KHÔNG LỆNH, VÀ, KHÔNG CHẠY, KHÔNG HỖ trợ, VÀ KHÔNG có trường HỢP nào chịu TRÁCH nhiệm CHO BẤT kỳ sản PHẨM QUẢNG cáo HOẶC ĐỀ xuất thứ BA BÊN QUA trang WEB Phim sex phá trinh HOẶC TRANG WEB KHÁC LIÊN quan ĐẾN thông QUA vị TRÍ CỦA CÁC liên KẾT HAY QUẢNG cáo, CŨNG ĐƯỢC PORTALED KHÔNG CHỊU trách nhiệm VÀ có sự tham GIA TRONG kiểm SOÁT CỦA BẤT kỳ GIAO dịch XONG GIỮA BẠN VÀ thứ BA NGƯỜI sử dụng HOẶC CÁC NHÀ cung cấp dịch VỤ.
  • NẾU BẠN ĐANG ĐI ĐỂ THỰC hiện MỘT GIAO dịch, HOẶC MUA BẤT kỳ sản PHẨM HAY dịch VỤ thông QUA trung GIAN, BẠN NÊN NEEDLY ĐÁNH giá TÌNH hình VÀ HIỂU những GÌ CÁC CỔNG Phim sex phá trinh KHÔNG THAM gia VÀ KHÔNG ĐẢM bảo TRONG CÁC GIAO dịch.
   Quan TRỌNG LÀ tất CẢ CÁC bên TRÊN giới HẠN TRÁCH nhiệm ĐẾN MỨC tối đa ĐỂ ĐƯỢC SỬ dụng BỞI điều LUẬT được ÁP dụng VÀ BẠN thừa NHẬN RẰNG CÁC trang WEB Phim sex phá trinh KHÔNG THỂ chịu TRÁCH nhiệm CHO BẤT cứ tài LIỆU được cung CẤP BỞI NGƯỜI sử dụng, VÀ LIÊN quan nguy cơ bị thương, hành động bất hợp pháp, xúc phạm nhân PHẨM ETC. CHO NHỮNG HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY VÀ 389658.ru PHẠM TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP, BẠN.


  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  • Tài liệu này cung cấp thông tin trên các bộ sưu tập của người sử dụng dữ liệu của các cổng Phim sex phá trinh, đó có thể được tiết lộ đầy đủ.

   Chính quyền của các trang web Phim sex phá trinh trả tiền tối đa chú ý đến sự bảo vệ đầy đủ dữ liệu được cung cấp bởi người sử dụng, và làm mọi thứ để đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của người sử dụng không rơi vào tay của những kẻ xâm nhập hoặc được sử dụng bởi thứ ba bên trong gian lận ý định.

   Một truy cập đến trang web Phim sex phá trinh hoặc những nghiên cứu nội dung của nó là nghiêm cấm người chưa đến tuổi trưởng thành cũng không có bất kỳ thông tin nào về những người này được thu thập hay tụ tập. Các nội dung cho phép miễn phí xem được cung cấp độc quyền cho những người đã đến 18 tuổi, hay là của tuổi trẻ trên lãnh thổ nước của họ.

   • Thông Tin Cá Nhân:
    • Các Phim sex phá trinh trang web không thu thập hoặc yêu cầu bất kỳ thông tin nào về không đăng ký người, vì lý do riêng của họ, chưa được đăng ký, nhưng có quyền giữ lại địa chỉ IP người dùng trong trường hợp của bất kỳ hành động bất hợp pháp chống lại trang web và nội dung của nó.
    • Để có thể 389658.rudeo để tải lên và được truy cập vào một số khác năng của các trang web Phim sex phá trinh, bạn cần phải đăng ký. Trong quá trình đi qua đăng ký, các thông tin cần thiết là: tên đầy đủ của những người đã đăng ký và địa chỉ e-mail. Các người có thể điền vào thêm thông tin ở ý riêng của mình, như thông tin có thể là cần thiết để giao tiếp với thành 389658.ruên của cộng đồng, những người phải gặp các tiêu chuẩn nhất định. Thêm thông tin bao gồm những dữ liệu như: năm sinh, hướng tình trạng hôn nhân. Nó rất đáng chú ý là tất cả các thông tin ông cung cấp là công và có thể được xem bởi tất cả các người đã đăng ký không có ngoại lệ.
    • Tải lên nội dung: tất Cả dữ liệu được tiết lộ bởi bạn tự nguyện là nơi công cộng, trong thiên nhiên và có thể được xem, hoặc thu thập được sử dụng bởi những người khác
    • Dùng các tập tin thông tin: Xin lưu ý rằng các Phim sex phá trinh trang web sẽ gửi cơ bản và các các tập tin cho lưu trữ và thu thập thông tin (bánh) đến máy tính cá nhân, mà trong trường hợp nào sẽ được quyết định bởi trình duyệt. Nếu bạn duyệt được thiết lập để từ chối cookie, Phim sex phá trinh web hoặc một số các chức năng của nó có thể được hiển thị và / hoặc có thể không làm 389658.ruệc một cách chính xác.
    • Hãng thông tin của các tập tin đăng ký: Tại thời điểm này khi bạn truy cập Phim sex phá trinh một số máy chủ của chúng tôi tự động ghi một số thông tin nó đi để duyệt, ví dụ, các bạn được yêu cầu, các địa chỉ IP hiện tại loại duyệt, ngôn ngữ mà các trình trực tiếp sử dụng, địa chỉ liên kết những tên miền, các nền tảng loại, và chính xác ngày và thời gian của yêu cầu của bạn. Như là e-mail: Trong trường hợp khi anh liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có cơ hội để đăng ký sau thư.
    • Bạn có quyền đúng dữ liệu cá nhân bằng cách làm nó trực tiếp trên trang web hoặc bởi gửi một yêu cầu sử dụng các đặc biệt phần của thông tin liên lạc trên trang web.


    Tuyên bố 18 USC 2257: Phim sex phá trinh

    • Kể từ khi trang web Phim sex phá trinh được mở cho truy cập nói chung, nó có thể không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, hoặc là chính hoặc thứ mà bên thứ ba là nhà sản xuất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về tính hợp pháp và phù hợp với các quy tắc 18 USC 2257, xin liên hệ với nhà sản xuất của nội dung này trực tiếp.

     Phim sex phá trinh là một trang web trong đó có một khả năng để tải về 389658.rudeo, xem và chia sẻ các loại khác nhau của 389658.rudeo nội dung cho người lớn. Phim sex phá trinh không tốt nhất của mình để xác minh những nội dung trong phù hợp với quy tắc 18 USC 2257, nhưng ngay cả một cuộc kiểm tra toàn diện không thể đảm bảo một quả 100%.

     Phim sex phá trinh tuân thủ những thủ tục sau đây để đảm bảo các yêu cầu của 18 USC 2257 ::

     • Cầu cho tất cả những ai tải 389658.rudeo lên các trang web của họ tuổi thời gian của sử dụng các trang web đạt 18 năm tuổi hay hơn.
     • Khi tải lên một đoạn 389658.rudeo, các người phải kiểm tra nội dung của các 389658.rudeo được tải lên, đảm bảo rằng ông là 18 năm tuổi hay hơn, xác nhận rằng ông ấy là trách nhiệm về nội dung của các nội dung và rằng tất cả tham gia trong các 389658.rudeo người mẫu phải đến 18 tuổi.
     • Phim sex phá trinh làm cho nó có thể đánh dấu nội dung 389658.rudeo là không phù hợp. Nếu các nội dung được đánh dấu như là bất hợp pháp tấn công hại, 389658.ru phạm quyền hoặc nhiều lý do khác, Phim sex phá trinh cam kết để bỏ nó từ những trang web mà không chậm trễ.

      Người của Phim sex phá trinh ai tìm thấy nội dung với không phù hợp nội dung được khuyến khích để đánh dấu nó bằng cách nhấn vào "đánh dấu là không phù hợp" nút như vậy, link đang ở cuối mỗi 389658.rudeo.
Lên